De plant van de week

In het najaar en winter springen mossen in het oog door de felle kleuren die ze hebben. Zo ook dit groot duinsterretje in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit bladmos komt voor op kalkrijk zand. Het is een algemene soort, die in het hele land wordt aangetroffen. Het is een echte plant van de kustduinen. Met uitzondering van de tropen is het duinsterretje ook elders in de wereld algemeen. Bij vochtig weer staan de bladeren uit in de vorm van een sterretje. Bij droog weer zijn ze rond de stengel gedraaid. Dit mos wordt voornamelijk op rotsen en aarde aangetroffen, maar ook wel op muren, beton en daken. Op hout wordt het slechts zelden waargenomen.