Dier van de week

De grauwe gans tref je overdag aan in de polders en weilanden van Kennemerland. Slapen doen ze op water in de omgeving. Daar voelen ze zich veilig voor dieren als de vos. Bij het aanbreken van de dag kun je grote groepen ganzen luid gakkend in V-vorm zien overvliegen, op weg van hun slaapplek naar het voedselrijke gras in de omgeving. ’s Avonds vliegen ze dan weer terug. In de winter neemt het aantal ganzen toe doordat veel ganzen uit het Noorden van Europa tijdelijk de extreme kou ontvluchten. Nederland is erg in trek: er komen in de winter meer dan twee miljoen ganzen in ons land logeren, waaronder meer dan 50.000 grauwe ganzen. De grauwe gans was in de eerste helft van vorige eeuw als broedvogel uit Nederland verdwenen, maar heeft sinds midden jaren ’50 een succesvolle ‘comeback’ gemaakt. Ganzen kunnen wel 25 jaar oud worden. De mannetjes en vrouwtjes blijven vaak hun hele leven bij elkaar.