Plant van de week

Gewone vogelmelk is een opvallende plant met stervormige, melkwitte bloemen (tot zo’n 5 cm groot) op lange stelen. De witte bloembladen hebben in het midden een groene streep. Deze soort komt voor in bossen, maar ook in uiterwaarden en in de binnenduinrand. De plant op de foto is onlangs gespot in De Kennemerduinen.

Gewone vogelmelk behoort tot de aspergefamilie, maar is giftig. Vroeger dacht men op basis van het uiterlijk van de bloemen dat de gewone vogelmelk deel uitmaakte van de leliefamilie. De plant verspreidt zich vrijwel alleen door middel van de bollen. Het zaad kan weliswaar kiemen, maar leidt slechts zelden tot een nieuwe plant.

Gewone vogelmelk is zeldzaam en staat dan ook op de Rode Lijst van beschermde soorten. De botanische naam, Ornithogalum, is afkomstig van de Oudgriekse plantennaam ‘ornithogalon’, die vogelmelk betekent. Mogelijk is de naam een verwijzing naar het sap van de plant.