Dier van de week

De kluut is met zijn zwart-witte verenkleed, lange, lichtblauwe poten en omhooggebogen snavel, een opvallende vogel in het polderlandschap. Hij zoekt zijn voedsel het liefst in ondiep water (van zo’n 10 cm). Hij zeeft wormpjes en garnaaltjes met maaiende bewegingen van zijn kop uit de modderbodem. In Nederland broedt ongeveer de helft van de Westeuropese populatie. Kluten trekken in het najaar naar Zuidoost-Europa en Noord-Afrika.

In de polders van de regio Kennemerland is ‘Het landje van Gruijters’, net buiten Spaarndam, zeer in trek bij kluten en andere weidevogels.

De kluut dankt zijn Nederlandse naam aan zijn karakteristieke roep. In het Duits is hij vernoemd naar de vorm van zijn snavel: ‘Säbelschnäbler’ (letterlijk vertaald ‘sabelsnavel’).