Steun ons en word Vriend van het Pieter Vermeulen Museum!

Steun vanuit de samenleving is voor een relatief klein museum als het onze van groot belang. De Vrienden van het Pieter Vermeulen Museum ondersteunen met hun jaarlijkse financiële bijdrage de activiteiten van het museum.

Wij creëren in de eerste plaats verwondering over de natuur en de werking van uiteenlopende natuurlijke processen. Dat doen we aan de hand van onze exposities en activiteiten. De basis daarvoor wordt gevormd door onze collectie van meer dan 20.000 objecten.

Tevens creëren we bewustwording over het belang van de natuur en de noodzaak om een goede balans te vinden tussen mens, natuur en economie. In de regio Kennemerland komen deze belangen allemaal samen, maar conflicteren ze ook regelmatig. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst goede afwegingen kunnen worden gemaakt op deze gebieden, is het essentieel dat mensen beschikken over kennis van natuur en milieu. Het Pieter Vermeulen Museum speelt hierin als Natuur- en Milieu-educatiecentrum van de Gemeente Velsen een belangrijke rol.

Uw hulp is bij dit alles van groot belang!

Steun onze activiteiten op het gebied van natuureducatie en word Vriend van het Pieter Vermeulen Museum! U kunt vriend worden door het formulier in te vullen en te verzenden.

Klik hier om Vriend van het Pieter Vermeulen Museum te worden!

Heeft u vragen, stuur dan een mail aan: vrienden@pieter-vermeulen-museum.nl

Hoe werkt het?

U wordt Vriend door elk jaar minimaal € 30,= bij te dragen aan ons mooie museum. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek in maart van ieder jaar. Het staat u uiteraard vrij om meer dan € 30,= over te maken.

Na uw aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek.

Zoals u misschien weet, zijn er gunstige fiscale regelingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Het Pieter Vermeulen Museum beschikt over zo’n status en is daarmee een culturele ANBI-stichting. Daardoor kunt u fiscaal gunstig doneren aan het museum, omdat de fiscale aftrek met 25% kan worden verhoogd. Een gift van bijvoorbeeld € 100 levert u dan een fiscale aftrek van € 125 op.

Bij een schenkingsovereenkomst van 5 jaar (met het museum af te sluiten zonder tussenkomst van een notaris) kunt u de gift elk jaar aftrekken van uw inkomstenbelasting.
De schenkingsovereenkomst ANBI kunt u vinden op de site van de belastingdienst:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z7fol.pdf

Giften komen volledig ten goede aan het Pieter Vermeulen Museum.

Als Vriend ontvangt u enkele malen per jaar onze digitale nieuwsbrief Goudhaantje. Mocht u dat niet (langer) op prijs stellen, dan kunt u zich hiervoor afmelden.

Ja, ik word vriend van het Pieter Vermeulen Museum!

Bezoek ons
Wat is er te doen?
Scholen
Over ons